หน้าตัวอย่าง

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าว สาร

ทีมพม. One Home อำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

5 มิถุนายน 2563 นางจรวยพร จิตรอารี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รก.พมจ.อำนาจเจริญ  พร้อมด้วยทีมพม. One …
อ่านต่อ

ทีมพม. One Home อำนาจเจริญ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(ติดเตียง) ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

15 มิถุนายน 2563 นางจรวยพร จิตรอารี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รก.พมจ.อำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางวร …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ไม่พบเรื่อง

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ข่าวสารจาก Facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

7873
Total Visitors
276
Visitors Today
15
Live visitors
7873
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

045-523126

amnatcharoen@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial